宓皇後本紀
宓皇後本紀

宓皇後本紀

Sort:玄幻
Update:6分鐘前
Add

《宓皇後本紀》最新章節全文閱讀,宓皇後本紀《》手機護眼免費閱讀、宓皇後本紀小說作者淚冠哀歌。  《新朝軼事匯編》【高祖好美婦】宓後,原適虞國公陸,因罪得出,恰遇高祖微時,結為伉儷。麗氏,成後主妃也,為高祖所獲,嬖之。旋高祖西狩滅趙,納趙太後薑氏。高祖提劍芟群雄,於所平諸國後妃,入侍者眾,獨薑麗二妃承恩甚隆。國初定,高祖立衛氏為椒宮,薑氏與麗氏為東西二宮。三宮皆是再醮之婦,古今無匹。時人略有陰刺,高祖聞之不以為非,戲題“今日能為天貴子,蓋因三鳳蔽日功”之句,以表憐愛。

Recent chapters
Popular rec
Source update